Algemene voorwaarden – myclubstore.nl 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de merchandise actie van de deelnemende supermarkten. 

2. Deze website heeft als doel om u als fan de mogelijkheid om unieke clubartikelen te bestellen van jouw

    favoriete vereniging. 

3. Uw gegevens hebben wij nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Deze zullen in geen geval

    doorverkocht worden aan derden. 

4. Uw supermarkt behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de website en actie stop

    te zetten of de voorwaarden tussentijds te wijzigen. 

5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze voorwaarden. Verder     

    verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van deze website die onverkort van

     toepassing blijven naast deze actievoorwaarden. 

6. Na eventueel onacceptabel taalgebruik en/of misbruik van deze website kan Goodfield Management,

    eigenaar van deze website, besluiten om de aanvraag van de deelnemer te annuleren of te wijzigen. 

7. Goodfield Management is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerde uitgaven van de

    clubartikelen, tenzij daar wel reden voor is en de klant hiervan melding maakt via contact@myclubstore.nl.     

    Tomorrow zal dan met de klant contact opnemen en de situatie bekijken. Er zal dan naar een oplossing

    gezocht worden indien van toepassing. 

8. U dient de betreffende gegevens zo zorgvuldig in te vullen, aangezien wijzigingen na de bestelling niet meer      doorgevoerd kunnen worden. 

9. Betalingen gaan via onze partner Mollie Payments B.V. Foutieve betalingen of problemen dienen bij uw bank

    gemeld te worden. Goodfield Management en de betreffende supermarkten zijn niet verantwoordelijk voor

    foutieve betalingen binnen onze bestelsite.